سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نیلوفر محمدی سیلابی – دانشجوی ارشد میوه کاری
فریبرز زارع نهندی – استادیار دانشگاه تبریز
محمدرضا دادپور – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

اثر سطوح مختلف تنظیم کننده رشد پاکلوبوترازول روی زمان گل دهی و میوه بندی کامکوات ناگامی مورد بررسی واقع شد. بدین منظور پاکلوبوترازول با غلظت ۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر روی شاخه و برگ ها محلول پاشی شد . اولین نوبت اعمال تیمار حدوداً ۵۰-۶۰ روز پیش از زمان گل آغازی (فروردین ماه) و دومین نوبت ۲ هفته پس از اولین نوبت انجام گردید. نتایج نشان داد که غلظت های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر پاکلوبوترازول منجر به گل دهی زودتر از موعد به مدت ۲ هفته شده و نیز منجر به افزایش گل دهی می شود. در سطح ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر میزان میوه بندی بالاتر از دو سطح دیگر می باشد.