سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید غنی نیا – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بیل هانسون – موسسه‌ی تحقیقات مکس پلانک، آلمان

چکیده:

به‌جرات می توان گفت که بیش‌تر رفتارهایی که یک حشره از خود بروز می‌دهد به‌واسطه‌ی علایم بویایی است که از میزبان خود دریافت می‌کند. اندام‌های دریافت‌کننده‌ی این علایم گیرنده‌های حسی (سنسیلا) هستند که روی شاخک‌ها و پالپ‌های آرواره‌های پایین و یا لب پایین قرار دارند. تحقیق حاظر به‌منظور پاسخ به این پرسش که سلول‌های عصبی مختص بویایی حشرات دقیقا چه بوهای رها‌شده از میزبان خود را دریافت و شناسایی می‌کنند، و این‌که این بوها چه اهمیت بیولوژیک یا رفتاری در زندگی حشرات دارند، شکل گرفت. در این تحقیق، کاربرد تلفیق دو روش کروماتوگرافی گازی-رکوردگیری از تک‌سلول عصبی برای اولین بار در دنیا روی پشه‌های ناقل تب زرد به انسان،Aedes aegypti، نشان داده‌خواهدشد.