سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
محمد میرطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
حمیدرضا کریم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد سنگونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

اگرچه تلفیق و مدیریت اطلاعات درسطوح کوچک بطور دستی عملی است ولی درسطوح وسیع وقت گیر و یا غیرعملی و یا با دقت پایین قابل انجام است با استفاده ازتکنولوژی GIS و همچنین تصاویر RS می توان اراضی بیابانی را شناسایی و مطالعه کرده و سپس اطلاعات توصیفی و مکانی منطقه مبور شام لنقشه های موضوعی منابع طبیعی از جمله خاک پوشش گیاهی و … با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ همراه با اطلاعات توصیفی مربوطه را کامپیوتری کردکه دراین راستا اطلاعات لازم جهت شناخت دقیق منطقه به دست می آید همچنین این اطلاعات با سیستم GIS تلفیق سنتز و نهایتا توان زیست محیطی منطقه مشخص می گردد هدف از این اقدامات شناخت کامل منابع فیزیکی و زیستی اراضی بیابانی و خشک با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های موضوعی به منظور تلفیق و سنتز اطلاعات و درنهایت برنامه ریزی علمی برای کنترل بیابانزایی و فرسایش بادی با استفاده از تکنولوژی RS,GIS می باشد