سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا زارعی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مسعود ظفری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مطهر امامی – شهردارشهرچمران و دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

امروزه توسعه بی رویه شهرها متاثر از رشد بی رویه جمعیت و مهاجرت ، منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی و گسترش مهارنشدنی آن، تغییرات زیادی را در ساختار فضایی شهرها باعث گردیده است که لازمه مطالعه و هدایت دقیق را می طلبد تا سازماندهی و طراحی شهری را بصورت مناسب انجام دهد. این رشد و گسترش در شهرها منجر به پیدایش مناطق آسیب پذیری شده اند که بیشتر در حاشیه شهرها شکل گرفته اند و از حداقل امکانات و خدمات بهره مند هستند . این مقاله با هداف شناسایی مناطق آسیب پذیر در کلان شهر اهواز با استفاده از چهار معیار اصلی جمعیت ، وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی و زیست محیطی انجام با استفاده از تلفیقی از تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات مکانی صورت گرفته است . در پایان نتیجه گرفته است که با استفاده از این چهار شاخص اصلی ۱۷ منطقه در کلان شهر اهواز به عنوان مناطق آسیب پذیر شناسایی شده اند