سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا همراهی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه،
علی کارگری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در دهه های اخیر سیستم تقطیر واکنشی به منظور بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی با توجه به پیشرفت های صنایع شیمیای مطرح شده است. اجتماع تقطیر و واکنش در یک فرآیند واحد چند منظوره را تقطیر واکنشی می گویند. اغلبوقتی کاتالیست ناهمگن بکار برده می شود اصطلاح تقطیر کاتالیستی استفاده می شود، اما هر دو فرآیند را تقطیر واکنشی می گویند که به اختصارRD نامیده می شوند. تقطیر واکنشی دارای مزایای فراوانی از جمله: غلبه بر محدودیت تعادل شیمیایی، گزینش پذیری بالا، کاهش تجهیزات و . . . می باشد. در این پژوهش تقطیر واکنشی برای آبگیری اتانول توسطکاتالیست اسیدی جامد به کار برده شده است. این کاتالیست یک پلیمر جامد با قدرت اسیدی بالا می باشد. در این پژوهش اثر پارامترهای دما، زمان، مقدار کاتالیست و نیز محل قرار گیری کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کاتالیست و با افزایش دما میزان آبگیری افزایش می یابد