سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد رضا پور محمدی – دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
سعید ایمانی – کارشناس ارشد مدیریت بحران دانشگاه تهران
مسعود حسن نژاد امجدی – کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز – واحد بین ا

چکیده:

در این مقاله جهت بررسی مسائل و مشکلات پیش روی مدیران شهری تئوری و روش تفکر سیستمی معرفی می گردد. اصولا این تفکر بر ۵ جزء اصلی شامل : ۱-مطالعه سیستمها ۲- بررسی رفتار کلی سیستمها ۳- شناخت پیچیدگی سیستم ها ۴- تحلیل کلی ابزارهای سیستم ۵- استفاده از روشهای سیستمی استوار است. با کاربرد این روش می توان مدلهایی را معرفی نمود و با استفاده از آنها نارسایی های سیستم را بررسی نموده و سپس راه حل هایی جهت بهبود شرایط موجود ارائه داد. ضمنا در این تحقیق ضمن مطالعه تفکر سیستمی نحوه استفاده از آن را در مدیریت بحرانهای شهری با ارائه مدلی مفهومی توضیح داده می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این روش می تواند در مقایسه با سایر روش ها گزینه مناسبی بودخ و به عنوان روشی نو در بسیاری از موارد و علوم مختلف مورد استفاده قرار گیرد.