مقاله کاربرد تصویربرداری اولتراسونیک در ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب توانبخشی از صفحه ۵۸ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد تصویربرداری اولتراسونیک در ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عضلات کف لگن
مقاله اولتراسونوگرافی
مقاله ارزیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان منشادی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری زینت
جناب آقای / سرکار خانم: گیتی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: در دو دهه اخیر مطالعات زیادی با استفاده از تصویربرداری اولتراسونوگرافیک و بررسی شاخص هایی مانند میزان تحرک مثانه یا مجرای ادرار به شناسایی ساختار و مورفولوژی کف لگن، تشخیص اختلالاتی مانند پرولاپس و بی اختیاری ادراری و نیز تعیین شدت آنها پرداخته اند. با توجه به جایگاه تصویربرداری اولتراسونوگرافی در توانبخشی و اهمیت ارزیابی عملکرد و ساختار عضلات کف لگن برای فیزیوتراپیست ها، مقاله حاضر مبانی کاربردی دو روش متداول اولتراسونوگرافی ترانس ابدومینال و ترانس لبیال را در ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن ارائه خواهد نمود.
نتیجه گیری: اولتراسونوگرافی به دو روش ترانس ابدومینال و ترانس لبیال با هدف ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن معرفی شده است. هر چند حساسیت روش ترانس لبیال در مقایسه با روش ترانس ابدومینال بیشتر و احتمال خطای اندازه گیری آن کمتر است، عدم نیاز به در آوردن لباس، انجام سریع تصویربرداری و مشاهده حرکت مثانه توسط بیمار از مزایای روش ترانس ابدومینال محسوب می شوند.