سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شهرکی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
کیوان شاهقلیان – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
معصومه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

وقوع تصادفات جاده ای تهدیدی جدی برای ایمنی جاده می باشددر بحث مدیریت ایمنی جاده ها ارائه راهکارهایاجرایی جهت پیشگیری از وقوع تصادفات امری اجتناب ناپذیر بوده و اولویت بندی راه کارهای پیشنهادی قبل از اجرا آنها امری بدیهی و ضروری است این مقاله سعی دارد نشان دهد چطور روشهای تصمیم گیری چند معیاره قادر است اولویتهایی درراه کارهای ارائه شده جهت پیشگیری از تصادفات جادها ی ایجاد نماید تاپسیس یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره جهت رتبه بندی راه کارها بکاررفته است.