سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ساری
مریم بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ساری

چکیده:

استفاده از اطلاعات سیستم سنجش از دور ماهواره ای با توجه به ویژگی های منحصر به فرد آن از قبیل دید وسیع ویکپارچه، استفاده از قسمتهای مختلف طیف الکترومغناطیسی برای ثبت خصوصیت پدیده ها، سرعت و انتقال و تنوعاشکال داده ها می باشد عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی و نظارت وکنترل و مدیریت منابع آب و خاک و جنگل و مرتع بکار گرفته شده است. با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و بویژه تکراری بودن آنها، امروزه از چنین تصاویری در مطالعات مختلف منابع طبیعی و تهیه نقشه های گوناگون به طور گسترده استفاده می شود که نمونه هایی از آنها مورد بحث قرار می گیرد : تشخیص مناطق آتش سوزی، پراکنش آفات و بیماریهای گیاهی، کنترل فرسایش خاک، بررسی آلودگی آب، مطالعات جنگل و بررسی تغییرات آن بنابراین، هدف از این مطالعه کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور برای مدیریت خاک، کشاورزی، جنگلداری می باشد