سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا بختیاری – دانشگاه باهنر کرمان
حجت ا… رنجبر – دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمشید شهاب پور –
سعید یوسفی زارع –

چکیده:

در سالهای گذشته کانسارهای بسیار زیادی در آبرفتها شناسایی وبهره برداری شده اند. مواد آبرفتی ممکن است از تجمع موادمعدنی مختلفی تشکیل شده باشد. بدین دلیل به منظور اکتشافات معدنی باید نهشته های آبرفتی براساس خاستگاه آنها مورد بررسیقرار گیرند تقسیم بندی این رسوبات براساس منشاء تشکیل آنها تنها از طریق داده های ماهواره ای و استفاده از تکنیک های پردازش تصویر امکان پذیرمی باشد در این مقاله خلاصه ای از مطالعات دور سنجی با روش پردازش داده های رقومی ماهوارهای لندست و استر در منطقه رفسنجان به منظور جداسازی رسوبات حاوی کانسار پلاسر با دی مگنتیت آمده است تصاویر رنگی حاصل از نسبت های باندی، آنالیز مولفه های اصلی و عملکرد نویز جهت جداسازی رسوبات راهکارهای مناسبی برای رسیدن به اهداف فوق می باشند.