سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا پارسا – کارشناسی ارشد مهندسی سواحل و بنادر
احمد شانه ساززاده – استادیار دانشگاه اصفهان
حسین اردلان – مربی گروه مهندسی سواحل و بنادرموسسه تحقیقات آب
محمدرضا الهیار –

چکیده:

دراین مطالعه به بررسی شرایط فرایند رسوبی محدوده بندرکوه مبارک مبتنی برمدلهای مفهومی و عددی پرداخته شده است بدین منظور مطالعات جامعی برپارامترهای اثرگذار درفرایندهای رسوبی صورتگرفته و براساس ارزیابی مهندسی ابعاد مختلف فرایندها و مسائل رسوبی در محدوده طرح مورد واکاوی قرارگرفته است هدف ازاین مطالعه ضمن معرفی فرایندهای رسوبی و ارایه روند مطالعات جامع رسوب با ترکیب مدلهای مفهومی و عددی رازیابی کارایی تصاویر هوایی و ماهواره ای درپیش بینی تغییرات خط ساحل و درنتیجه براورد کمی فرایندهای رسوبی می باشد مطالعات حاضر نشان میدهد که تشخیص نادرست خط داغ آ ب ناشی ازعدم توجه به وضعیت سطح آب درتغییرات جزرومدی باعث بروز خطا درمحاسبات احجام رسوب و تغییرات خط ساحل خواهد گردید پی شبینی تغییرات ابی خط ساحل دردو سوی دستک بندرکوه مبارک از دیگر دستاوردهای این مطالعه می باشد.