سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد صالحی – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران- مرکز مطالعات سیستم و انرژی
رحیم زینالی – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران- مرکز مطالعات سیستم و انرژی
حبیب قرا گوزلو – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران- مرکز مطالعات سیستم و انرژی
محسن قراط – شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

در این مقاله روند انجام پروژه بررسی کاربرد ترانسفورماتور تغییر دهنده فازPST)در شبکه سراسری ایران، جهت کنترل انتقال توان در شبکه سراسری ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت ایران تشریح می شودساختارPSTشامل یک ترانسفورماتور با دو سیم پیچی موازی و سری است که قابلیت تنظیم فاز ولتاژ را داراست. از این ویژگیPST در کنترل توان حقیقی عبوری از خطوط انتقال موازی در یک کریدور توان استفاده می شود. برای ارزیابی مکان پیشنهادیPST در ابتدا به مطالعه شبکه سراسری ایران در سال ۱۳۹۰ درچهار سناریوی مختلف پرداخته شد. نتیجه مطالعات شبکه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ نشان داد کهPSTدر خط میاندوآب-سقز سبب بهره برداری ایمن شبکه در هنگام تبادل شمال -جنوب خواهد شد