سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعباس حسینی جو – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
مهدی بشیری – استادیار دانشگاه شاهد
علی جورسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید داودپور – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به تازگی مفهوم کارایی تسهیلات به گونه ای که درتحلیل پوششی داده ها تعریف می شود به عنوان یکی دیگر از اهداف مکان یابی مطرح شده است تا تاثیر گذاری مکان تسهیلات برکارایی آنها درسرویس دهی به تقاضاها نیز درمساله لحاظ شود با ادغام همزمان تحلیل پوششی داده ها درمساله مکان یابی دونوع کارایی بهینه می شود یکی کارایی مکانی که با یافتن الگوی مکانی با حداقل هزینه براورده می شود ودیگری کراایی تسهیلاتکه با امتیازات بدست آمده از تکنیک تحلیل پوشش یداده ها برای الگوی منتخب براورده می شود دراین پژوهش ابتدا مفهوم ادغام کارایی درمساله مکانیابی تبیین شده است سپس مدلهای ادغام همزمان تحلیلی پوششی داده ها درمکان یابی کارخانه که اخیرا پیشنهاد شده اند تحلیل شده و مطلوبیت آنها به چالش کشیده شده است درمقابل مدلهایجدیدی با رویکردادغام سلسله مراتبی پیشنهاد شد ه است که نتایج مشابهی را ارایه می کنند درحالیکه معایب مدلهای پیشین را ندارند عملکرد مدلهای ادغامی با ارایه مثالهایی تشریح شده است.