سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه دریجانی نسب – تحصیلات تکمیلی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
امین مصطفایی – دانشکده علومریاضی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

در مسائل تخصیص هزینه، توزیع هزینههای ثابت و مشترک در بین واحدهای تصمیم گیرندهی مختلف را میتوان با استفاده ازDEA انجام داد. ما روشی را برای توزیع هزینهی ثابت معرفی می نماییم که در این روش هزینهی هر کدام از واحدها را، به عنوان یک ورودی جدید در نظر میگیریم. روش ما بگونه است که، میزان عملکرد و بازده به مقیاس هر کدام از واحدها ثابت و بدون تغییر باقی بماند. در روش پیشنهاد شده سعی داریم که هزینههای تخصیص یافته در میان واحدهای تحت ارزیابی، حتیالامکان دارای کمترین اختلاف با یکدیگر باشند