سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن قره خانی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت
حمیدرضا نورعلیزاده – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت-مدیر طرح و توسعه بیمه م

چکیده:

در سالهای اخیر، توجه زیادی به تحلیل مالی پویا در رشته های بیمه ی غیر زندگی شده است. تحلیل مالی و پویا رویکردی منسجم برای مدل سازی یکپارچه ی مالی شرکت های بیمه است. این رویکرد، روشها و مفاهیم ریاضی و اقتصادی زیادی را با هم ترکیب می کند. در تحلیل مالی پویا ابتدا عوامل محیطی بصورت تصادفی مدل می شود و سپس صورتهای مالی شرکت بیمه، در تقابل محیط تصادفی از یکسو و رفتارها و یا به بیان دیگر، استراتژی های مختلف شرکت بیمه از سوی دیگر، مدل شده و در افق های زمانی بلند مدت شبیه سازی می شود. بدین ترتیب مدیریت می تواند بینش مناسبی در مورد نتایج حاصل از اتخاذ تصمیمات استراتژیک در بلند مدت حاصل کند. در حال حاضر، متدولوژی منحصر به فرد و مشخصی برای این روش وجود ندارد و نرم افزارهای متعددی برای تحلیل مالی پویا در بازار موجود است که هر یک بر پایه متدولوژی خاص خود توسعه داده شده اند. هدف این مقاله ارائه اجزای اصلی و مفاهیم کلیدی است که در اکثر مدلهای توسعه یافته، مشترک است. به همین دلیل از ارائه جزئیات ریاضی مدلها خودداری شده است و سعی شده تا با بیان مفاهیم و روابط کلیدی، مدل تحلیل مالی پویا به خوبی معرفی شود.