سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصن
غلامرضا قدرتی امیری – استاد، دانشکده مهندسی عمران گروه زلزله، دانشگاه علم وصنعت ایران، ت
حمیدرضا رازقی – استادیار، دانشکده مهندسی عمران گروه خاک، دانشگاه علم وصنعت ایران، ت

چکیده:

در این مقاله در خصوص تحلیل منحنی لنگر – انحنا برای تعریف مفاصل پلاستیک و برآورد تغییر مکان هدف در تحلیل غیر خطی پل های بتنی بحث می شود. از آنجایی که در تحلیل غیر خطی پل های بتنی به روش بار افزون با ابهاماتی چون نحوه محاسبه میزان تغییر مکان هدف پل و همچنین در اکثر روشهای تحلیل غیر خطی با مشکل تعیین نوع مفاصل پلاستیک سر و کار داریم، بنابراین به بررسی و ارائه روشی در خصوص حل مشکلات یاد شده پرداخته می شود. نتایج به دست آمده در این مقاله با استفاده از نرم افزارSAP بر روی نمونه ای از پل های بتنی موجود در ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.