سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

صالح حسنلو – کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران
محمدرضا مهرگان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه سرمایه گذاران بر خلاف گذشته به اطلاعات بسیاری که توسط مدیریت شرکت تهیه می شد و تنها در اختیار تحلیل گران حرفه ای قرار می گرفت ، دسترسی دارند. مدیران شرکتها نیز معمولاً در آخر هر فصل خود را برای پاسخگویی به سوالاتتحلیل گران آماده می سازد. حال به دلیل الزاماتی که مراجع قانونی مثل سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای تهیه و افشایاطلاعات تعیین نموده اند و نیز به دلیل پیشرفت فن آوری اطلاعات که در دسترس نهادن اطلاعات را با قیمتی اندک از طریقاینترنت برای همه امکان پذیر نموده است ، سرمایه گذاران بسیاری علاقمند هستند در جریان اطلاعات قرار بگیرند. در سالها اخیر، تنوع اطلاعات مالی و گزینه های سرمایه گذاری در کنار تنوع کمی شاخص های تصمیم گیری ، تحلیل گران مالی را به کاربرد روشهای مختلف تصمیم گیری چند معیاره سوق داده است. در این مطالعه پژوهشی ، سعی بر آن است تا با بهره گیری از روشTOPSIS و تحلیل حساسیت به طراحی مدلی بمنظور ارزیابی عملکرد شرکتها بپردازیم