مقاله کاربرد تحلیل ناپارامتریک بازه ای و پنجره ای به عنوان مکملی برای ارزیابی کارایی مالی (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۲۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد تحلیل ناپارامتریک بازه ای و پنجره ای به عنوان مکملی برای ارزیابی کارایی مالی (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارایی
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله تحلیل پوششی داده های بازه ای
مقاله تحلیل پوششی داده های پنجره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طحاری مهرجردی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فاضل یزدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محمودآبادی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمان ها در اجتماع، ارزیابی عملکرد آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شاخص های گوناگونی به عنوان معیار عملکرد سازمان ها مطرح شده است که کارایی از این گونه معیارها می باشند. کارایی را می توان توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر ستانده از یک مجموعه نهاده معین با فرض فناوری معلوم و یا توانایی یک بنگاه برای تولید بازده معین با حداقل مجموعه نهاده های در دسترس تعریف کرد. رویکرد ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های پرکاربرد در زمینه ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری همگن با ورودی ها و خروجی های مشابه می باشد. با این وجود یکی از اشکالات آن ناتوانی تصمیم گیرنده در دخالت دادن شرایط ریسک و نبود قطعیت و همچنین عامل زمان در نتایج به دست آمده است. در این راستا در این پژوهش از دو تکنیک تحلیل پوششی داده های بازه ای و تحلیل پوششی داده های پنجره ای به منظور رفع این نقیصه استفاده گردیده است و در ادامه از این دو تکنیک برای ارزیابی کارایی مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۴ استفاده گردیده است. نتایج این دو تکنیک، بانک کارآفرین را در رتبه اول عملکرد نسبت به سایر بانک های پذیرفته شده در بورس قرار داد.