سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد ابراهیمی – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران – ایرا
حمیدرضا امین دلاور – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران – ایرا
مریم السادات اخوان حجازی – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران – ایرا
گئورگ قره پتیان –

چکیده:

در این مقاله، مانیتورینگ برخط تغییر شکل شعاعی سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از سنسورهای فرا پهن باند (UWB:Ultra Wide Band) ارائه می شود. برای شبیه ساز ی عیوب مکانیکی سیمپیچ ترانسفورماتور یک مدل فیزیکی ساخته شده است. امواج فرا پهن باند توسط آنتن فرستنده به سمت سیم -پیچ ترانسفورماتور انتشار یافته و پس از برخورد به سیم پیچ ترانسفورماتور، توسط آنتن گیرنده دریافت میشود. به منظور تشخیص و تفکیک عیوب مختلف، تبدیل موجک به عنوان ابزاری برای تحلیل سیگنالهای اندازهگیری شده استفاده شده است. اختلاف انرژی جزئیات تبدیل موجک گسسته سیگنال-های دریافتی به عنوان معی اری برا ی تشخیص و جداسازی عیوب مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روش استفاده شده دارای دقت مناسبی در تشخیص و تعیین مقدار تغییرشکل شعاعی سیمپیچ ترانسفورماتور است.