سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا بازرگان لاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
سیدناصر باشی ازغدی – دانشگاه علم وصنعت ایران
فراز مدیری –
اکبر کریمی –

چکیده:

اهمیت حفظ و بقای تاسیسات آبرسانی شهری درشرایط وقوع بحران برهیچ کس پوشیده نیست ازجمله این بحرانها اقدامات خرابکارانه و تروریستی است طراحی یک سیستم بهینه تشخیص آلاینده درشرایط تزدریق تعمدی مواد سمی از موضوعات مهمی است که درصورت کارا بودن می تواند جان بسیاری از انسان ها را درشرایط بحرایننجات دهد باتوجه به عدم قطعیت های متعددی کهدرطراحی یک سیستم بهینه تشخیص الاینده وجود دارد استفاده ازتئوری تاسف می تواند به عنوان گزینه ای کارا مطرح باشد این تئوری که مبتنی برکاهش تاسف ناشی از تصمیمگیری است درتحقیق حاضر برای طراحی یک شبکه توزیع آب شهری مدنظر قرارگرفته است.