سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرنا پارساپورمقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
ارمغان عابدعلم دوست – کاندیدای دکتری
رضا کراچیان – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

منابع آب زیرزمینی جایگاه بسیار مهمی درتامین نیازهای شرب و کشاروزی دارند و از انجا که مانند هرمنبع دیگری نامحدود نیست باید به گونه ای معقول و پایدار مورد بهره برداری قرارگیرند یکیا زمسائل مهم دربحث بهره برداری از منابع آب زیرزمینی رفع اختلاف بین تصمیم گیرندگان و تاثیر گیرندگان این سیستم ها می باشد هدف از انجام این تحقیق تدوین یک الگوی جدید برای تدوین سیاست های پایداری تخصیص منابع آب زیرزمینی با استفاده ازتئوری بازهای تکاملی با تعیین ضرایب جریمه مناسب به منظور کنترل افت سطح آب زیرزمینی می باشد درمتدولوژی پیشنهاد شده با بکارگیری اطلاعات تراز آب درآبخوان و شرایط هیدرولوژیکی آبخوان از روابط تحلیلی موجود به منظور بدست آوردن سطح اب زیرزمینی استفاده شده است.