سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

گشتاسب چراغیان – دانشکده مهندسی نفت و گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
سجاد تردستی – دانشجو کارشناسی مهندسی نفت

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر میکروارگانیسم ها بر سیالات حفاری ،آزمایشا تی بر روی گل حفاری پایه طراحی شد.گل حفاری پایه با خواص معین آماده وچهارگونه باکتری تعیین شده رابه همراه مواد مغذی، به صورت جداگانه به سیال حفاری پایه آبی اضافه شد و در ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفت. پس از گذشت یک روز،نمونه ها تحت آزمایشات صافاب گلPH،مقاومت ژلی وضخامت اندود گل قرار گرفتند.پارامترموردنظر در این آزمایش تنها نوع میکروب بود وسایر متغیرها به صورت ثابت در نظر گرفته شدند.افزایش اندود گل،کاهش صافاب در برخی از سیالات وایجاد مقاومت ژلی متفاوت و ساخت سیالات بهینه جهت حفاری سازندهای غیرمستحکم ومتورم دربرابر نفوذ صافاب گل پایه آبی از دستاوردهای این آزمایش می باشد.