سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمصطفی سلطانیپول – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واحد کرج، ایران
بهلول عباسزاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
زهرا امینیفر – فارغاتحصیل رشته مهندسی کشاورزی- گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی،
زهرا صفایی – فارغاتحصیل رشته مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

گیاهان دارویی به دلیل تولید متابولیتهای ثانویه و اهمیت بسیاری که در مصارف پزشکی، صنایع آرایشی و بهداشتی و نیز صنایع غذایی دارند، بسیار مورد توجه هستند. کاربرد گیاهان داروئی در جهان چنان رو به توسعه و افزایش است که طبق آمارهای موجود از ۴ میلیارد نفر از گیاهان دارویی ، بهصورت روزانه استفاده می کنند. کشور پهناور ایران نیز با / ۶ میلیارد نفری جهان بیش از ۵ / جمعیت ۷ داشتن شرایط متنوع اکولوژیکی و زیستی و با دارا بودن بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آن دارویی شناخته شده، دارای پتانسیل بالقوه بسیار بالا برای تولید ، فرآوری و صادرات گیاهان دارویی می باشد اما با توجه به انفجار جمعیت و منابع محدود طبیعی برای تامین نیازهای جمعیتی، در صورت عدم ایجاد روشهای پربازده و ادامه روند بهره برداری یک جانبه و مفرط از گیاهان دارویی، در آینده ای نه چندان دور بحران زیست محیطی و چه بسا انقراض برخی از گونههای با ارزش گیاهی، خطری است که زندگی بشر را تهدید خواهد کرد. با توجه به اهمیت تجاری و بهداشتی گیاهان دارویی و نیز نظر به نیاز روزافزون بشر به گیاهان دارویی، استفاده از پتانسیلهای علم بیوتکنولوژی در غلبه بر محدودیتهای ناشی از مسائل سیتوژنتیکی و خواب فیزیولوژیکی بذر برای جوانه – زنی و نیز دستیابی به تولید و تکثیر با کیفیت گیاهان دارویی در کمترین زمان ممکن و همچنین کوتاه نمودن دوره کشت تا برداشت این گیاهان میتواند نقش قابل توجهی در حصول نتایج مناسب و موثر برای بالا بردن راندمان زراعت گونههای دارویی، حفظ عرصههای طبیعی، ایجاد اشتغال پایدار و ارز آوری بهدنبال داشته باشد.