سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیا شوشتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک یکی از ابزارهای نوین است کهدرتمام عرصه های علمی از جمله شیمی مواد غذایی حائز اهمیت می باشد بطوریکه می توان از آن برای تغییر بیومولکول ها و دستکاری ساختارهای بیوشیمیایی در جهت توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی بشر امروزی استفاده نمود. سه گروه عمده ترکیبات غذایی یعنی پروتئین ها چربی ها و کربوهیدراتها ازجمله مهمترین مولکولهایی به شمار می روند که توجه به کیفیت و تنوع آنها همواره مورد توجه بوده است در این رابطه همکاری متخصصین بیوتکنولوژی و شیمی دانها در بهره گیری از پتانسیل های مهندسی ژنتیک دربهبود کیفیت و افزایش تنوع این دسته از ترکیبات می تواند تحولات چشمگیری در عرصه شیمی مواد غذایی ایجاد نماید. با استفاده از بیوتکنولوژی می توان اقدام به تولید نسل جدیدی از پروتئین ها یعنی پروتئین های نوترکیب نمود که استفاده فراوانی در صنایع دارویی و تولید غذاهای سینتتیک خواهند داشت. سیکلودکسترینها که دسته ای از ترکیبات هیدروکربنی جدید بوده و در صنایع غذایی بعنوان طعم دهنده دارای کاربرد های فراوانی می باشند.