سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فضه صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
مریم حقگو – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
عباس یداللهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از بزرگترین دغدغه های دربخش کشاورزی بویژه باغبانی و زراعت مهاجرت ساکنین روستاها به شهرها می باشد پیامد این مهاجرت کاهش نسبت نیروی کار به پتانسیل موجود دربخش کشاورزی روستاهای کشور است همین امرسبب شده است تا علیرغم غنای بالای ژرم پلاسمی و پتانسیل بالا دربخش کشاورزی کشور محصولاتوارداتی جایگزین محصولات کیفیت داخلی گرد یکی ا زمهمترین علل این مهاجرت سنتی بودن باغهای کشور می باشد باغهای سنتی از حیث دارا بودن ژرم پلاسم بسیاری از درختان میوه حائز اهمیت می باشد اما از نظر تولید محصول توجیه اقتصادی ندارند و لازم است سیستمهایی را اتخاذ نمود تا منجر به استفاده بهینه از کارمایه های موجود از قبیل آب زمین و نیروی انسانی درراستای تجاری سازی باغهای سنتی گردد استفاده از روشهای نوین بیوتکنولوژی بویژه کشت بافت گیاهی درتکثیر پایه های رویشی جدید می تواند اولین گام درراستای تجاری سازی باغهای سنتی کشور محسوب گردد پایه های رویشی به دلیل یکنواختی درشکل واندازه میوه باردهی زودهنگام سهولت عملیات مکانیزاسیون کاهش میزان سال آوری و مقاومت در مقابل سرما و عوامل بیماری زا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.