سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
نوشین شیروانی –
صدیف آزادمرددمیرچی –

چکیده:

بینی های الکترونیکی ابزارهایی هستند که می توانند حس بویایی را شبیه سازی نمایند و از آرایهای از حسگرها تشکیل شده است که می توانند بوهای موجود در مواد غذایی مختلف را بهدقت و با هزینه پایین تشخیص دهند بینی های الکترونیکی از سه جز اصلی نظام هندلینگ نمونه تشخیص و پردازش داده ها تشکیل شده است بینی های الکترونیکی کاربردهای فراوانی در کنترلکیفی مواد غذایی دارند مانند کنترل فرایند تخمین زمان انبار مانی ارزیابی تازگی و تشخیص صحت و سقم و اعتبار وجود ترکیبات زیست فعال در روغن زیتون که می توانند از بروز بیماریهای قلبی عروقی و برخی از سرطان ها جلوگیری نمایند آن را به یک محصول فراسودمند درصنایع غذایی تبدیل نموده است به همین دلیل استفاده از بینی های الکترونیکی درمورد روغن زیتون از اهمیت خاصی برخوردار شده است که دراین مقاله به برخی از مهمترین این کاربردها اشاره میگردد.