سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروغ شواخی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسنا محمدغزالی –
هما بهمدی –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی پتانسیل بینی الکترونیکی برای تعیین اثر انگشت عطرها و تمایز محصولات فراوری شده آنریم کدو در مقایسه با روش بخاردهی ان و کاربرد بینی الکترونییک برای گروه بندی ترکیبات کدو و محصولات فراوری شده ان با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی است برای تهیه پوره آنزیمی از آنزی مهای پکتیناز و سلولاز درغلظت ها و زمان های مختلف واکنش استفاده شد کروماتوگرافی گازی فوق سریع zNose™ ۷۱۰۰ مجهز به حسگر موج صوتی سطحی برای تجزیه و تحلیل بینی الکترونیکی استفاده شد براساس نتایج صفحه امتیاز دهی PC2 برPC1 عطرهای کدوی تازه و محصولات فراوری شده انزیمی مشابه یکدیگر و کاملا متفاوت از کدوی فرایند شده با بخار بودند. فاکتورهای PC1 با PC2 بدست آمده با توصیف ۸۲/۹ درصد کل واریانس برای تعریف مدل مناسب کافی بودند.