سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زیبا نادعلیان – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی مواد غذایی ، باشگاه پژوهشگران جوان ،واح
اوریانا ضرابی – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
علی معتمدزادگان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و
میلاد حدیدی – کارشناس ارشد مهندسی تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است تا بتوان با بسته بندی علمی، فعالیت باکتریها و عوامل فساد مواد غذایی را به حداقل رساند. در دهه های گذشته مهمترین نوآوری در صنعت بسته بندی غذا، بسته بندی فعال و بسته بندی هوشمند می باشد. بسوته بنودی فعال شرایط حاکم بر غذای بسته بندی شده را به نحوی تغییر می دهد که مدت زمان نگهداری آن افزایش یافته و ایمنی و خصوصویات حسوی غذا بهبود یابد، در حالیکه کیفیت غذای بسته بندی شده را نیزحفظ نماید. بسته بندی های هوشمند، بسته بندی است که تشخیص می دهد و نسبت به تغییرات درون بسته از خود واکنش نشان می دهد و به مصرف کننده را راجع به کیفیت محصول بسته بندی شده آگاه می سازد. بسته بندی هوشمند و فعال مواد غذایی علاوه بر به تأخیر انداختن عوامل محیطی مؤثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر را برای حفظ نگهداری محصول به کار می گیرد. امروزه بسته بندی هوشمند و فعال پیشرفت زیادی در صنایع لبنی داشته است که از جمله می توان به جاذب ها و رهاسوازها، اسوتفاده از بسته بندی بوا اتمسفر کنترل شده، انواع مختلف اندیکاتورو به کار بردن ترکیبات ضد میکروبی در پوشش بسته بندی اشاره نمود.