سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام احساندوست – کارشناسی صنایع غذایی
مینا ناظمی – کارشناسی صنایع غذایی
فروغ السادات طبیب لقمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمحصولات گوشتی تازه و فرایند شده مساله آلودگی میکروبی فسادبروز برخی از فعالیت های آنزیمی و تبدیل شدن رنگیزه میوگلوبین به مت میوگلوبین که باعث تغییر رنگ گوشت به سمت قهوه ای نامطلوب می شود ازجمله مواردی است که برای افزایش ماندگاری محصولات گوشتی استفاده از بسته بندی فعال را ضروری می سازد محققان و دانشمندان انواع مختلف از بسته بندی های فعال با ویژگیهای متفاوتی طراحی نموده اند که شامل بسته بندیهای جذب اکسیژن بسته بندیهای جاذب و متصاعدکننده ی کربن دی اسید بسته بندی های کنترل رطوبت بسته بندیهای ضدمیکروب می باشد درانواع بسته بندی های ضدمیکروبی با استفاده ازاثرعصاره دانه گریپ فروت به عنوان یک ماده ضدمیکروب طبیعی که درغلظت های مختلف ۰/۵و۱درصد و ازطریق فرایند ترکیب کردن و کواکستروژن و همچنین ازطریق فرایند پوشش دادن درلفاف های پلاستیکی پلی اتیلنی برای بسته بندی گوشت گاو چرخ کرده تازه توسط محققان مورد مطالعه قرارگرفته است درنتایج گزارش شده درمقایسه با نمونه های شاهد رشدباکتریهای هوازی و کلیفرمها کاهش یافته و نمونه ها تا۱۸ روز دردمای سه درجه سانتیگراد قابل نگهداری هستند.