سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه نیکنام – کارشناس شرکت گاز استان خراسان رضوی- کارشناس ارشد مهندسی شیمی- فرآوری و ا

چکیده:

روشهای تصفیه پسابها به چند دسته تقسیم می شوند که شامل فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشند. بسترهای نی در دسته بندی تصفیه بیولوژیکی قرار دارد که با استفاده از گونه های مختلف نی به ویژه گونه فروگمیتس آسترالیس(Phrugmites australis) عمل تصفیه انجام می شود. نی زارهای مصنوعی قابلیت بسیار بالایی برای تصفیه پسابهای صنعتی، فاضلابهای شه–ری، لجن های بیولوژیکی ، آبهای حاصل از بارندگی و شیرابه های ایجاد شده در محل دفن را دارا هستند. نی زارها می توانند بار آلودگی مواد آلی (COD،(BOD5، ترکیبات فسفر، کل نیتروژن آلی، نیتروژن آمونیاکی، فلزات سنگین، مواد جامد معلق، فنل و ترکیبات فنله، کلیفرمها، آلودگیهای باکتریایی، تخم انگل ها، رنگ، روغن، مواد فعال کننده سطحی، لجن های بیولوژیکی و غیره را حذف و یا کاهش دهند. بسترهای نی به صورت بسترهای با جریان افقی، عمودی و یا مرحله ای طراحی می شوند. بسترهای نیزار مزایای بیشتری نسبت به سایر روشهای تصفیه بیولوژیکی دارد که مهمترین آن عبارت است از: عدم نیاز به برق و انرژی، عدم نیاز به سیستمهای مکانیکی به ویژه هواددهی، کاهش هزینه های تعمیراتی، کاهش مشکلات ایمنی و بهداشتی پرسنل. در این مقاله به جزییات بیشتر بسترهای نیزار و حذف آلاینده های مختلف اشاره می شود. در پایان استفاده از نیزارهای مصنوعی در مرحله تصفیه نهایی فرآیند پسابهای صنعتی و بهداشتی به جای سایر روشهای موجود در کشور پیشنهاد می شود.