سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده پورملک – دانش آموخته زمین شناسی نفت دانشگاه تهران و کارشناس شرکت پتروکاو انرژ
محمد مختاری – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

بررسی خواص پتروفیزیکی مخازن مانند تخلخل، تراوایی و درصد اشباعشدگی سیالات مخزن و نیز تغییرات قابل اندازهگیری آنها در اکتشاف و تولید مواد هیدروکربنی حایز اهمیت می باشد. روشهای مختلفی جهت نیل به اهداف ذکر شده وجود دارد که از این بین میتوان به تجزیه و تحلیل مغزهها، دادههای چاه نگاری ونیز داده- های لرزه نگاری دو و سه بعدی اشارهکرد. روش اخیر (در صورت امکان با ادغام با داده های چاه نگاری) به علت کاهش هزینه ها و نیز توزیع جانبی مناسب کاربرد قابل توجهی دارد. در این راستا با برگردان دادههای لرزهای می توان ارتباط تنگاتنگی بین خواص پتروفیزیکی و زمین شناسی به دست آورد. در این مطالعه، روش اشاره شده در یکی از میادین جنوب ایران پباده شده است که نتاج زیر به دست آمد: -۱ سازند فهلیان در قسمت مورد مطالعه بصورت آتول میباشد. -۲ باتوجه به نقشه تخلخل چاه شماره سه در محل مناسبی حفاری نشدهاست.