سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا فتحی تیل – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
لیلا یوسفی زاد –
لیلا روفه گری نژاد –
شهلا نصیرپور –

چکیده:

درسالهای اخیر بسته بندی هوشمند جایگاه ویژه ای درصنعت غذا پیدا کردهاست بسته بندی هوشمند به سیستم بسته بندی اطلاق می شود که علاوه برکنترل شرایط ایمنی و کیفی مواد غذایی بسته بندی شده اطلاعاتی را در مورد کیفیت آنها درطول نگهداری و نقل و انتقال میدهد امروزه مصرف کنندگان به عوامل تاثیر گذار درایمنی و تمامیت مواد غذایی اهمیت زیادی قائل هستند برطبق GMP دما تعیین کننده ترین عامل ماندگاری کیفیت وایمنی مواد غذایی بعد ازفرایند می باشد لذا پایش و ثبت شرایط نگهداری و توزیع اهمیت حیاتی دارند نشانگرهای زمان دما TTI ابزارهایی کم هزینه و سودمند برای کنترل ثبت و تفسیر اثر کلی تاریخچه دمایی برروی کیفیت مواد غذایی در زنجیره سرمایش می باشند.