سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن پاکنژاد – دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
میلاد ابراهیمی گلسفید –

چکیده:

برنامه ریزی شهری علم و هنرسازمان دهی کاربری های زمین و چگونگی استقرار بناها و راه های ارتباطی درروی زمین است بطوریکه حداکثر درجه کارایی اقتصاد راحتی و زیبایی تامین گردد مجتهدزاده بهطور کلی برنامه ریزی ابزاری برای کنترل اوضاع موجود شهر و توسعه و آینده نگری درباره آن است و تاکید براجرایی بودن راه حل ها دارد مدیریت بحران با به کارگیری عناصر برنامه ریزی سازماندهی رهبری و هدایت به صورت یکپارچه درتلاش است تا خطرات و عواق ناشی از بحران ها و تهدیدات را کنترل نماید بحرانی که به نوعی انفصال و از هم گسیختگی درروند طبیعی زندگی را باعث می شوند موجب شده تا دولت ها به عنوان مراجع تامین امنیت بیش ازپیش با آن درگیر شوند امنیت مهمترین عنصر پایداری و حاکمیت و پیشرفت درروابط میان جامعه است ایجاد امنیت منوط به ایجاد نظم و ثبات درونی درکنار گسترش عدالت درتوزیع نظام مند امکانات همدلی و همگرایی می انجامد.