سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود مبصری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

با توجه به موقعیت و شرایط حساس منابع آب در استان فارس به منظور دستیابی به تعادل نسبی در زمینه عرضه و مصرف آب ایجاد یک نظام جامع مدیریت آب امری اساسی و ضروری است بهره برداری بیش از حد کشاورزان از منابع آب سطحی و زیرزمینی و نیز عدم مدیریت در شیوه ی آبیاری و هدایت صحیح و عدم اتلاف آن در چنین مناطقی همواره این خطر کم آبی را گوشزد می کند و ضرورت استفاده از روشهای بهینه مصرف آب مدیریت صحیح آبیاری و همچنین اتخاذ سیاستهای مناسب را برای استفاده از منابع اب سطحی و زیرزمینی آشکار می سازد در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهادکشاورزی شهرستان جهرم و سالنامه آماری بازرگانی خارجی و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی به دلیل سادگی و کاربردی بودن آن و امکان به کارگیری در مدیریت منابع اب به بررسی بهینه سازی الگوی کشت درکاهش مصرف آبو افزایش درآمد پرداخته شدها ست.