سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سپیده نادری – کارشناس صنایع غذایی

چکیده:

محور این تحقیق بر مبنای مفهوم برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در صنایع غذایی قرار گرفته است و سعی شده است ضمن آشنا شدن با برنامه ریزی خطی،نمونه هایی از کاربرد آن در صنایع غذایی ارائه شود.در این بحث برنامه ریزی خطی در دو موضوع مورد استفاده قرار می گیرد : الف با توجه به این که در تولید یک ماده غذایی امکان استفاده از مواد اولیه مختلفی وجود دارد،تعیین مقدار مصرف دقیق هرکدام از این فراکسیون ها – با در نظر گرفتن استاندارد تولید هر محصول و قیمت مربوطه امری ضروری بنظر می رسد.بطوریکه با استفاده از برنامه ریزی خطی میتوان بهترینترکیب از مواد اولیه را که علاوه بر رعایت استاندارد های محصول و حفظ خصوصیات شیمیایی ، فیزیکی و ارگانولپتیکی ، حداقل هزینه را نیز داشته باشد را انتخاب نمود . ب مدلینگ پروسه های تولید و فرآیند های مختلف آن و انجام آن در مناسب ترین شرایط از مباحث مهمی است که امروزه در اغلب صنایع و از – جمله صنایع غذایی مطرح است.در این رابطه ابتدا میبایست متغیرهای وابسته و غیروابسته و سطوح منطقی هر کدام را مشخص نمود ، سپس با استفاده از طر ح های آماری آزمایشات لازم را ترتیب داده و معادله ای را که نمایانگر رابطه هرکدام از متغیر های وابسته یا متغیر های مستقل است را بدست آورد.در مرحله بعدی با استفاده از برنامه ریزی خطی می توان محدوده هر یک از متغیر های غیر وابسته را طوری تعیین نمود که معادله مذکور و در نتیجه متغیر وابسته مورد نظر در مناسب ترین شرایط انتخاب شود.لازم به ذکر است که در تمامی موارد استفاده از برنامه ریزی خطی دقت در انتخاب صحیح تابع هدف و محدودیت های بکار گرفته شده بسیار ضروری است که می بایست توسط متخصصین صنایع غذایی و با توجه به خصوصیات محصول مشخص شوند