سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید شارعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار
محمدعلی یعقوبی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار
ماشااله ماشین چی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار

چکیده:

امروزه تخصیص بهینه منابع انسانی درهمه ب خ ش های تولیدی، خدماتی، صنعتی و غیره از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که استفاده بهینه از منابع انسانی می تواند در بهینه سازی سایر منابع مورد نیاز در یک بخش خصوصاً منابع انرژی بسیار مؤ ث ر باشد . در این مقاله سعی می شود با تنظیم برنامه کاری پرسنل پرستاری یک بیمارستان به عنوان بخش مهمی از منابع انسانی بیمارستان، نقش تخصیص بهینه منابع انسانی در بهینه سازی مصرف انرژی مورد بررسی قرار گیرد.