مقاله کاربرد برخی از روش های تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در شیلات از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد برخی از روش های تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی در ماهیان خاویاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهیان خاویاری
مقاله تشخیص جنسیت
مقاله بیوپسی
مقاله لاپاراسکوپی
مقاله سوک زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی جوردهی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به کارگیری روش های مختلفی برای تشخیص جنسیت ماهیان خاویاری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، ۲۰۶ قطعه از ۴ گونه تاس ماهیان شامل ۳۰ قطعه تاس ماهی ایرانی، ۴۰ قطعه تاس ماهی شیپ، ۱۲۱ قطعه فیل ماهی و ۱۵ قطعه ازون برون که در محدوده سنی بین ۷-۲ سال قرار داشتند، با استفاده از روش های بیوپسی، لاپاراسکوپی و سوک زنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیوپسی و بافت شناسی نشان داد که در تاس ماهی ایرانی پرورشی، ۱۶ عدد ماده و ۱۴ عدد از آن ها نر و در فیل ماهی پرورشی، ۳۱ عدد ماده و ۲۹ عدد نر بودند. بر اساس نتایج لاپاراسکوپی، از تاس ماهی شیپ پرورشی، ۱۷ عدد ماده، ۱۵ عدد نر و ۸ عدد غیرقابل تشخیص، و از فیل ماهی پرورشی ۲۹ عدد ماده، ۲۳ عدد نر و ۹ عدد غیرقابل تشخیص بودند. در روش سوک زنی، از ۱۵ ازون برون پرورشی، ۵ عدد ماده و  3 عدد نر و مابقی آن ها قابل تشخیص نبودند. برای تعیین مراحل تکامل غدد جنسی در ماهیان خاویاری، روش لاپاراسکوپی به علت نیمه تهاجمی بودن و با القاء حداقل استرس به ماهی، یک روش کارآمد برای شناسایی جنس نر و ماده در سنین ۲٫۵ سال به بالا می باشد. ولی برای ۲٫۵ سال به پایین، روش بیوپسی به منظور انجام بافت شناسی هر چند روشی تهاجمی است ولی مطمئن ترین روش در شناسایی جنسیت و روش سوک زنی برای ماهیانی که در مرحله بلوغ جنسی قرار دارند، برای اهداف هورمون تراپی مناسب می باشد.