سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان کیوانفر – شرکت کیسون،گروه طرح و ساخت مسکن، واحد توسعه تکنولوژی و آموزش، تهران
مهدی شاﻳﻖپور – شرکت کیسون،گروه طرح و ساخت مسکن، واحد توسعه تکنولوژی و آموزش، تهران
علیرضا هاشمیان – شرکت کیسون،گروه طرح و ساخت مسکن، واحد توسعه تکنولوژی و آموزش، تهران

چکیده:

عایقکاری حرارتی ساختماﻥها با رویکرد صرﻓﻪجویی در هزﻳﻨﻪهای انرژی، موضوعی است که در ساﻝهای اخیر مورد توجّه کارشناسان و طراحان صنعت ساختمان قرار گرفته است. یکی از روﺵهای متداول برای این منظور، کاربرد ورﻕهای ﭘﻠﻰاستایرن است. بتن کفی، نوعی بتن سبک است که با توجه به ضریب انتقال حرارتی پایین، در عایقکاری بام قابل استفاده است. مشکلات اجرایی ﭘﻠﻰاستایرن و همچنین هزینه نسبتاً بالای خرید و اجرای ورﻕهای ﭘﻠﻰاستایرن، موجب گردیده که بتن کفی برای عملیات ﺷﻴﺐبندی و عایقکاری بام مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، دو نمونه از آن در پروژه مسکن مهر کرمانشاه اجرا گردید. نتایج، بیانگر سهولت در اجرا و کاهش چشمگیر هزینه تمام شده در مقایسه با اجرای ورﻕهای ﭘﻠﻰاستایرن بود. این نتایج، موجب شد تا از بتن کفی به جای ﭘﻠﻰاستایرن در ﺷﻴﺐبندی و عایقکاری بام در دو طرح بزرگ مسکن مهر (در مجموع حدود ۲۵۰۰۰ واحد) استفاده گردد.