سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هرمز فامیلی – سرپرست موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی، گرمسار
محمد دلنواز – دکتری تخصصی مهندسی عمران، مهندسین مشاور کوبان کاو، تهران

چکیده:

سبک سازی در ساختمان ها از دیدگاه کاهش وزن عناصر و در نتیجه کاهش نیروی زلزله همواره به عنوان یک پارامتر اساسی در صنعت ساخت و ساز مطرح بوده است. استفاده از بتن سبک با توجه به کاربرد بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی و سنگینی وزن آن که از معایب عمده این مصالح ساختمانی محسوب می شود، می تواند کمک زیادی به این موضوع نماید. متاسفانه استفاده از بتن سبک در پروژه های عمرانی کشور بسیار محدود و منحصر به کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی بوده است. در این مقاله عملکرد بتن سبک در یکی از پروژه های ساختمانی که حدود ۲۵ سال قبل احداث شده است، بررسی و سایر فواید سبکدانه ها در بتن بیان شده است.