سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید منتظر – دانشکده نساجی، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران
احسان بیگدلی مهر – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایر

چکیده:

این تحقیق با هدف تولید پانسمان هوشمند، با توانایی آزاد نمایی داروی دیکلوفناک سدیم جهت رفع التهاب زخمهای ایجاد شده در سطح پوست انجام شده است . در اینجا داروی دیکلوفناک سدیم در داخل بتاسیکلودکسترین قرار داده شده و پس از کمپلکس نمودن این دارو، مجموعه دیکلوفناک سدیم – بتاسیکلودکسترین توسط رزین ضد چروک بر پایه دی متیل دی هیدروکسی اتیلن اوره ( DMDHEU) و به کمک حرارت (c°۱۵۰ )، به باند پانسمان متصل شده است. باندهای پانسمان از جنس ۱۰۰ % پنبه انتخاب شده اند. در طول این تحقیق، آزمایشاتی نظیراسپکتروفوتومتری UV و HNMR جهت حصول اطمینان از تشکیل کمپلکس و همچنین آزمایشات آزادسازی دارو از منسوج صورت گرفته است. در بررسی اثر غلظت کمپلکس مصرفی، با دو برابر کردن غلظت کمپلکس در محلول پد، میزان محتوای دارو در باند پانسمان کمتر از دو برابر افزایش یافته است . به علاوه مشاهده شده است که عدم استفاده از رزین ضد چروک، سبب آزاد سازی تمامی دارو در ساعات اولیه آزمایش شده است. در بررسی عدم تثبیت کمپلکس بر روی منسوج توسط حرارت، اثری مشابه عدم حضور رزین در محلول پد مشاهده شده است . همچنین در برر سی اثر افزایش اتانول (حلال دیکلوفناک سدیم ) به محلول پد، با افزایش اتانول (حلال) در محلول پد، میزان آزاد سازی دارو در ساعت های اولیه با سرعت بیشتری همراه شده است.