سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام میررسولی –
محمود حسین زاده –
مائده طالبی –
آرزو خدابنده لو –

چکیده:

ظهور بیماری بعنوان فطری ترین عامل تهدید کننده ی صنعت آبزی می باشند . مضرات ناشی ازاستفاده مکرر و طولانی مدت از آنتی بیوتیکها و مواد شیمیایی که از یک سو موجب مقاومت زایی درباکتری ها و از سوی دیگرامکان ایجاد گونه های بیماریزای جدید را فراهم می کنند، همچنین هزینه بالا، استفاده از پروبیوتیک را ضروری می شمارد . از فواید پرویوتیک می توان رقابت با میکروارگانیسمهای مضر بر سر غذا و انرژی ،افزایش پاسخ ایمنی موجود ،تولید ترکیبات بازدارنده پاتوژن ها ،عملکردمتقابل نسبت به فیتوپلانکتونها ،بالا بردن کیفیت آب، رقابت با گونه های مضر بر سر مکان های چسبنده را نام برد. پروبیوتیک ها مکمل های میکروبی و غذایی زنده هستندکه بطور مؤثر و سودمند بر میزبان اثر می گذارند و تعادل فلور میکروبی روده را بهبود می بخشند. پروبیوتیک ها گونه های مفید باکتری ها، سیانوباکترها و جلبک های میکروسکوپی هستند که علاوه برمجرای گوارشی روده ،هم درمحیط زیست گونه های پرورشی وهم برروی سطو ح فوقانی موجود مثل پوست وآبشش یافت می شوند . از باکتریهای مورد استفاده به منظور کنترل بیولوژ یکی (پروبیوتیک ها ) باکتری های دسته اسید لاکتیک , Lactobacillus، Carnobacterium جنس vibrio (V.alginolyticus)، جنس Bacillus، جنس Pseudomonas وجود دارند. این سویه ها آنها بیماریزا نیستند، غیر سمی اند و می توانند در روده و احشا بقا داشته باشند و در شرایط انبار کردن به مدت طولانی زنده بمانند از پروبیوتیک ها در حفاظت تخم و لارو ماهیها ،سخت پوستان ،غذای زنده (دافنی-آرتمیا-جلبک تک سلولی)، ماهیان جوان و دوکفه ایها استفاده می کنند.