سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده ربابه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله ا
سیده راضیه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

باکتریوسین ها پپتیدهای تولید شده توسط برخی از باکتریها می باشند که دارای اثرات باکتریوسیدالی باکتری کشی اثباتشده ای برروی برخی از باکتریهای دیگر هستند از سال ۱۹۸۸ و به دنبال مجوز کاربرد نایسین به عنوان افزودنی غذاییدر فراورده های لبنی توسط FDA دریچه تازه ای به روی کاربرد باکتریوسین ها به عنوان افزودنی های غذایی و مواد محافظ غذایی گشوده شد درسالهای اخیر علاقه به توسعه و کاربرد باکتریوسین ها درموادغذایی مختلف رو به تکامل می باشد پس از کاربرد موفقیت آمیز نایسین بعنوان ماده محافظ پتانسیل کاربرد سایر باکتریوسین ها درمهار رشد باکتریهای پاتوژن های گرم مثبت و به عنوان مواد محافظ مورد بررسی و تایید قرار گرفت هدف اصلی این مقاله بررسی باکتریوسین های تولید شده توسط جنس های باکتریایی Lactococcus ، Pediococcus ، Lactobacillus ، Carnobacterium ، Leuconostoc و Propionibacterium شامل باکتریوسین های Nisin ، Diplococcin ، Lactostrepcin ، Lacticin باکتریوسین S50 ، Lacticin ، Lactacin F ، Pediocin ، Propionicin ، Leuconocin S ، Leuconocin H Carnocin UI49 و همچنین کاربرد های این باکتریوسین ها بهعنوان مواد محافظ درمواد غذایی می باشد.