سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شاهرخ جبراییلی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مهدی قره خانی – دانشجوی دکتری تکنولوژی صنایع غذایی
نسرین رسول نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتعداری
مونا پاکزادی – دانش اموخته علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه

چکیده:

کاربرد اولتراسونیک به عنوان یک روش برای استخراج ترکیبات موثره مثل اسانسها روغن ها و مکملهای رژیمی است امواج صوتی دارای فرکانس های بالاتر از ۲۰KHz هستند که ارتعاشات مکانیکی در محیطهای جامد مایع و گاز ایجاد م یکنند امواج صوتی در محیط ماده پخش می شوندو چرخه های انبساط و انقباض ایجاد می کنند در حالت انبسطا حبابهایی در محیط مایع ایجاد می شود و فشار منفی تولید می کند ترکیدن حباب ها باعث متلاشی شدن سلولها می شود بنابراین تخریب سلول کافی و انتقال جرم موثر دو فاکتور اصلی است که باعث افزایش استخراج با توان اولتراسوند می شود این روش استخراجی نسبت به روش استخراج با سوکسله باعث بهبود کیفیت عصاره استخراجی می شود و برای استخراج ترکیبات حساس به حرارت مناسب می باشد در کل یک روش ارزان ساده و جایگزین مناسب برای روشهای سنتی استخراج با سوکسله است دراین مقاله مروری بر تاثیر اولتراوند براستخراج ترکیبات فعال زیستی شامل ساپونین ها ، ترکیبات فنلی، استروئیدها، تری ترپن ها، جیپنوزیدها انتراکینون ، انتوسیانین ها اسید تارتاریک و ترکیبات اروماتیک صورت گرفته است.