سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه الزهراء
محمدعلی صنیعی منفرد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه الزهراء
مریم میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع، دانشگاه الزهراء

چکیده:

هدف این مقاله تحلیل ارزش مزیت های بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در طراحی اقامتگاه های گردشگری با رویکرد حفظ محیط زیست نسبت به اقامتگاه های دیگر مانند هتل ها است. جهت تحقق این هدف، از تحلیل سوات میتوان قوتها، ضعفها، فرصتها وتهدیداتی که یک اقامتگاه گردشگری در مقابل دیگر اقامتگاه ها دارد، را شناسایی نمود. سپس به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه برای انجام مقایساتزوجی عوامل شناخته شده و رتبه بندی انواع اقامتگاه ها براساس عوامل شناخته شده در تحلیل سوات استفاده می شود