سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا ممکن – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز. کارشناس نرم افزا

چکیده:

امروزه تصمیم سازی بهنگام در دنیای رقابتی کسب و کار، امری حیاتی و تعیین کننده محسوب می شود. سیستم های عملیاتی متعدد موجود در شرکتهای توزیع، کار تولید و نگهداری حجم گسترده ای از داده های مرتبط با عملیات سازمان را بر عهده دارند . این سیستم ها امکان تهیه گزارشهای مجزا از سیستم های مختلف را فرا هم می کنند، اما به دلیل وجود تنوع ساختار و فرمت داده ها و تنوع تکنولوژی سیستم های نرم افزاری و پایگاه داده های جداگانه و ناهمگون، امکان تهیه گزارشهای ترکیبی از داده های سازمان وجود ندارد. همچنین با افزایش حجم اطلاعات مرتبط با چند سال، زمان پردازش داده در این سیستم ها بیشتر شده و مدت زمان تهیه گزارشات موردی نیز افزایش می یابد . برای مثال امکان بررسی تاثیر جریمه های اعمال شده بر روی مشتریان پر مصرف جهت کاهش مصرف، نیازمند گزارشاتی است که تهیه آنها به طول می انجامد. انباره داده ۱ به عنوان مخزن یکپارچه ای از اطلاعات، امکان انجام گزارشات تحلیلی ترکیبی و پیچیده از کلیه داده های سازمان را در زمانی کوتاه فراهم می نماید و به دلیل نگهداری تاریخچه داده، میزان اعتبار اطلاعات آماری و تحلیلی افزایش می یابد. در این مقاله پس از بررسی مشکلات موجود در سیستم های اطلاعاتی توزیع برق و تحلیل نیازمندیها، طراحی انباره داده در سه فاز طراحی مفهومی، منطقی و فیزیکی انجام شده و پیاده سازی گردیده است. در انتها راهکار انباره داده مورد تحلیل قرار می گیرد و با مطالعه روند گذشته مشترکین و تعیین الگوی مصرف آنان میزان تاثیر روندهای انجام شده در گذشته مورد تحلیل قرار گرفته است و زمینه را جهت پیش بینی آینده فراهم ساخته ایم.