سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکرم شریفی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
منا ایوز – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امواج فراصوت به عنوان یک فناوری نوین با کاربردی ایمن و اقتصادی با کارایی بالا و بدون هیچگونه مخاطره ای برای محیط زیست شناخته شده است ازا ین امواج برای تشخیص و اندازه گیری و به عنوان کمک فرایند در کنار سایر فرایندهای مواد غذایی استفاده می شود کاربردهای فراصوت درصنعت غذا بسیار گسترده بوده و به دو قسمت متفاوت تقسیم بندی شده است کاربرد اولتراسوند با بسامد بالا و توان کم که از آن دراندازه گیری ضخامت تعیین ترکیبات متشکله بررسی بافت و حالت فیزیکی مواد غذایی استفاده می شود امواج با بسامد پایین و توان بالا که از آن به عنوانکمک فرایند درمواردی مانند استخراج مواد انجماد خشک کردن تولید نانوامولسیون مهار فعالیت آنزیم ها و غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها استفاده می شود دراینتحقیق مهمترین کاربردهای فراصوت با مواد غذایی و تاثیر استفاده از آن به عنوان یک روش غیرتخریبی در بهبودکیفیت مواد غذایی بررسی شده است