سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جابر طاهری شکیب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری دانشگاه شهید باهنر ک
حسین جلالی فر – دکتری مکانیک سنگ
سیداحمد حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی حفاری و استخراج

چکیده:

دراین مقاله سعی شده تاثیرات امواج مافوق صوت را بروی مخازن نفت سنگین مورد بررسی قرارداده و برای نمونه نتایجی را که در برخی چاهها سبب تغییر و بهبود مکانیزم برداشت نفت گشته تجزیه و انالیز گردد هدف اصلی بررسی تاثیر این امواج بروی مخازن نفت سنگین است با مقایسه بین روشهای مرسوم در بازیابی نفت به ایننکته می توان پی برد که بازیابی نفت توسط روش امواج مافوق صوت دارای مزایای بیشتری نسبت به سایر روشهاست. اثر مکانیکی حفره زایی ، اثر گرمایی ، امولسیون سازی و واکنشهای شیمیایی از جمله پارامترهایی هستند که در صورت بکارگیری امواج مافوق (Ultra Sonic) صوت مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. یکی از بررسی های مهمی که دراینجا بدان توجه گشته اثر این امواج برروی نفوذ پذیری سازند و همچنین ویژگیهای سیال سازند خصوصا ویسکوزیته سیال می باشد . بررسی های صورت گرفته دراین مطالعه به خوبی نشانگر موفق بودن این روش در ازدیاد برداشتازمخازن نفت سنگین بوده است این روش به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش برداشت نفت سنگین می شود. بنابراین یکی از بهترین روشهای ازدیاد برداشت در مخازن نفت سنگین محسوب می شود.