سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی صدرممتازی – دانشیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
ساحل دولتی میله سرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

پلاستیک ها به جزء لاینفک در زندگی بشر امروزی تبدیل شده است. یکی از پر مصرف ترین آنها، پلی اتیلن ترفتالایتPET) می باشد که درساخت انواع بطری های نوشیدنی کاربرد دارد. با پیشرفت تکنولوژی استفاده از روشهای غیر مخرب برای تعیین و تخمین مقاومت فشاری بتن موردتوجه محققین قرار گرفت. در این تحقیق زباله پت با درصدهای مختلف وزنی ۵% ۱۰ % و ۱۵ % به جای ریزدانه در طرح بتن خودتراکمSCC) استفاده شد و با استفاده از دستگاه آلتراسونیک و آزمایش مقاومت فشاری، رابطه ای جهت تعیین مقاومت فشاری بتن خودتراکم حاوی زباله پت براساس نتایج دستگاه آلتراسونیک بدست آمد. خاکستر پوسته شلتوک برنج به صورت جانشین سیمان با درصد جانشینی ۲۰ % و پودر سنگ آهک به صورت ماده پر کننده به طرح افزوده شدند. نسبت آب به سیمان در همه آزمونه ها برابر ۰٫۴۳ بود. آزمایش های تعیین مشخصات بتن خودتراکم شامل جریان اسلامپ، قیفV و جعبهL روی بتن تازه صورت پذیرفت. آزمایش مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف روی آزمونه ها و آزمایش امواج فراصوتی برای تعیین مقاومت فشاری در سن ۲۸ و ۹۰ روزه و آزمایش تعیین چگالی جذب آب در سن ۲۸ روزه انجام شدند. با مقایسه مقاومت فشاری و سرعت امواج التراسونیک، رابطه ای تقریبی با ضریب همبستگی بالا بین مقاومت و سرعت امواج بدست آمد. با افزودن پت ضایعاتی بهآزمونه ها، انتظار می رفت به دلیل بالا رفتن میزان خلل و فرج آزمونه ها، دستگاه آلتراسونیک اعداد کمتری را نسبت به آزمونه کنترل ثبت نماید.نتایج آزمایش امواج فراصوتی نشان داد با افزودن پت ضایعاتی به بتن خودتراکم از تراکم آزمونه ها کاسته شده و تخلخل آنها بیشتر Lی گردد.همچنین ح ضور پت ضایعاتی در بتن، با بالا رفتن جذب آب آزمونه ها همراه است که خود مبین افزایش تخلخل بتن می باشد