سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد صدیقی – کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

در پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت مسئله ارزشیابی در آگاهی از عملکرد و ایجاد بستر مناسب برای برنامهریزی هوشمندانه ، به بررسی الگو ارزشیابی چهار سطحی کرک پاتریک به عنوان یکی از الگوهای ارزشیابی پرداخته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد که به روش جمع آوری داده های کتابخانهای بوده است. دواالد کرک پاتریک الگوی خود را در ۴ سطح عکس العمل (واکنش)، یادگیری، رفتار، نتایج برای رازشیابی مطرح کرده است و متناسب با هر سطح، موارد ارزیابی و ابزار گردآوری اطلاعات و سنجش را توضیخ می دهد و برای هر سطح توصیه هایی ارائه می کند. با توجه به این محاسن و معایب پیشنهاد می شود که از این الگو به عنوان یک الگوی کاربردی و قابل استفاده برای نظام آموزشی استفاده شود.