سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی گودرزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدرضا نیکو – دکتری عمران آب
یوسف حسن زاده – استاددانشگاه تبریز
محسن نصیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

معمولا درجریانهای با سطح آزاد نظیر آنچه که درسازه پرتاب کننده جامی شکل سرریز سدهای بزرگ اتفاق می افتد امکان نوسانات عمق و سرعت جریان وجود دارد که این امر میتواند مشکلاتی را درطراحی بوجود آورد دراین تحقیق با استفاده از یکی از ابزارهای قدرتمند داده کاوی تحت عنوان مدل الگوریتم M5P جهت پیش بینی عمق جریان درپرتاب کننده جامی سد جره استفاده شده است برای انجام این مدل از اطلاعات مدل فیزیکی فلوم ازمایشگاهی استفاده شده است بررسی های انجام شده نشان میدهد که درخت تصمیم رگرسیونی دارای دقت قابل قبول درپیش بینی عمق و سرعت جریان درپرتاب کننده جامی شکل می باشد.